Be your own leader

det er stor forskjell på å være i besittelse av et redskap, og å vite hvordan det skal brukes

å finne kjernen i sitt eget lederskap

frihet er ansvar

PHOENIX

alt er energi

gå i ditt eget tempo

balanse er en kunst

jeg tror på noe som er større enn meg selv.....heldigvis

små og store univers

Copyright @ All Rights Reserved