Kunstterapi

den raskeste veien til målet er alle omveiene C.G.Jung

KUNST-TERAPI

Kunstterapiutdannelsen ble vendepunktet i mitt liv.

Der lærte jeg å skille vett fra uvett.

Det tok meg 6 år.

Jeg fikk masse kunnskap som jeg ikke klarer meg uten i dag.

 

Fra å være høy og manisk på livet,

uten den store struktur, der impulsene styrer mye,

til de dype dalene

der depresjonene

fører en inn mange tunge irrganger.

Jævlig vanskelig og utfordrende.

Jeg besto.

Hardt arbeid.

Mange fine mennesker som støttet og lærte meg.

Takk til dere!

 

Jeg er veldig stolt av meg selv i dag.

 

I dag

skjønner jeg verdien av balansens vei,

uten lykkepiller

eller annen flukt.

Lenge leve kunsten

og

kunstterapien!

PHOENIX

I det kunstterapeutiske arbeid vil det alltid være et fokus på den skapende aktivitet og det terapeutiske forhold.

Hovedmålet er å legge til rette for vekst og forandring hos klienten på et personlig nivå, gjennom bruk av ulikt kunstnerisk materiale i trygge og tilrettelagte omgivelser.

Klienter som kommer til en kunstterapeut trenger ikke å ha erfaring med å utrykke seg kunstnerisk.

Når ord ikke strekker til, og man ikke forstår eller skjønner hva som skjer, kan opplevelser, tanker, følelser utrykkes i f.eks. symboler.

Man kan si at kunstterapien har to føtter. Den ene foten er den kreative utfoldelsesprosess, mens den andre er analysedelen som er terapeutisk. Begge prosesser inneholder muligheter for nye oppdagelser i seg selv.

Og til å gjøre forandringer som er varige.

Bevissthet og kunnskap.

EGENKJÆRLIGHET

utvikles når man som barn får støtte

og blir oppmuntret av sine foreldre til å utrykke hele seg selv.

 

Foreldre må lære å sette grenser som utvikles i takt med barnets utvikling.

Copyright @ All Rights Reserved